Галичица (со планините Стара Галичица, Асан Ѓура и Исток)

Поглед кон Галичица од манастирот „Свети Наум“. Фотографијата е јавна сопственост. Каде се наоѓа: планината Галичица се наоѓа помеѓу Охридското и Преспанското Езеро. Дел од неа ѝ припаѓа на Албанија.…