Азбука со Тео и Мина – буквата М

М ја има во Миа и мама 
во маче, мајмун и лама
во малина, морков и слама
во мониста и во дама
во Мими, Милан и Диме
во Марија и во Симе
во мисирка, марула и дома
во момче, маж и во мома.

Каде уште М се крие?
Кажете ми сега вие!Текст: Бела Роси; илустрации: Свага; дизајн: Чудна шума; препев: Билјана Црвенковска

Сите права се задржани.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s