Азбука со Тео и Мина – буквата Е

Е ја има во елен и еж
во елка, Елена и солфеж
во аптека и во река
во еклер и библиотека
во еднорог и во смрека
во ќебе и перница мека
во недела, лале и мед
во црвен и бел - велосипед. 

Каде уште Е се крие?
Раскажете сега вие!


Текст: Бела Роси; илустрации: Свага; дизајн: Чудна шума; препев: Билјана Црвенковска

Сите права се задржани.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s