Галичички расковник

Галичички расковник или охридски расковник (Laserpitium ochridanum) е локално македонско ендемично растение (ендемит) кое може да се најде само на планината Галичица и е заштитено во рамки на националниот парк „Галичица“.

Галичички расковник; CC BY 4.0

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s