Собата на Вук

од Марта Чупевска Во собата на Вук                                   Играчки еден куп                                 Наутро убаво спастрени                       Довечер дополу скастрени                    Предност имаат животните                  Со нив му минуваат дните                    Секое по еднаш е главно                     …