Гатанки чудни за деца будни (5)

од Ванчо Полазаревски 1. Во нива топка до топка слатка шареница тоа е… (кликни тука за одговорот) 2. Во сендвич меѓу небо и море сино на кајчињата близок род ужива на бранови фино и се вика...  (кликни тука за одговорот) 3. Црна дама слета на грана, гра-гра,  рече,…