Вонземјанинот Лу-ру-су (1)

од Калина Малеска  Во тревата нешто се движело чудно                                                            испуштало, дувало некој пламен син,                                                         менувало форми, го видела Дарја,                                                               се доближила, здогледала – вонземјанин.                                                     Го прашала кој е, како…